Sandvikakonferansen “del og bruk 2012”

Årets del og bruk konferanse ble arrangert 1. november 2012. 170 deltakere var innom. Bilder og film fra konferansen vil bli lagt i løpet av november. Her er en oversikt over alle som bidro til at konferansen ble så vellykket!. 

08:00 09:00 Registrering – kaffe – nettverksbygging og musikk
09:00  09:15 Saksonfonkvartett og velkommen ved rektor
09:15  10:00 Keynote speaker Tom Barret @tombarrett – Learning in a connected world: technology is not enough. An  exploration of how technology has changed the face of learning over the last 10 years, but also how it may fall short of delivering lasting change. We will explore the role of the leader and learner in this shifting landscape.
10:00 10.15 Bidraget til Odda ungdomsskole som vant Microsoft Europa event
10:15 10:25 Kaffe og underholdning
10:25 11:15 Parallell sesjon 1
A Kara Barker-Åström: Kara Barker-Åström from Viktor Rydberg Gymnasium in Stockholm, Sweden, was awarded most Innovative Teacher in Europe in 2011 for her work in Forensic Science and how to use criminal technical methods as a teaching tool in science.   In particular Kara will speak about 21st Century skills and the role of ICT in her Forensic Science course.
B Itslearning v/ Jonny  Eriksen @nissemann Gi elevene grønn pluss og få motiverte elever.Prosjekter og forum (diskusjoner). Gi elevene tilgang til å lage egne tester. Involver elevene i å lage vurderingskriterier, formulere gode spørsmål og å besvare medelevers spørsmål
C Microsoft Partners In Learning v/ Ivar Berg: Hvordan sikre undervisning mot de 21 århundrets ferdigheter med bakgrunn i tankesettet i Leap21.

11:15 11:50 Lunsj – Pizza i kantinen. Utstilling i gymsal 2
11.50 12:35 Parallell sesjon 2
A Bjørn Helge Græsli @bjornhg teknologibasert formativ vurdering og/eller elevinvolvering
B Elisabeth Engum @PGelisa  om omvendt undervisning og de pedagogiske grunnsynene som ligger bak. Hva er omvendt undervisning, og hva er det ikke?
C Guttorm Hveem @ghveem PLN/Kompetanseutvikling; der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Hvordan utvikle et personlig læringsnettverk som kan utnyttes til kompetanseutvikling
D Kikora – hvordan kan man fremme læring ved bruk av teknologi, formativ vurdering og elevaktiviserende pedagogikk som fremmer kommunikasjon og samarbeid
12:40 13:20 Parallell sesjon 3
A Tom Barret –  Re-designing Assessment.Unpacking the broad assessment agenda we face in schools today and exploring new insights and solutions for the challenges we face. Let’s face it, the assessment agenda is fraught with mixed metaphors, blind alleys and confusing vocabulary! We need to get to grips with this powerful part of learning. We need to put assessment back on to our own daily agenda and not just for a grade at the end of the course. Let’s re-establish assessment in it’s rightful place as an integral part of any learning.- It is all about the grade at the end of the day. How can I break this everlasting cycle?  – I want my students to be more central in their learning, how do I take steps towards this? – I think I am doing OK with assessment in my classroom, but how does this compare with elsewhere in the world? Do others face the same challenge?
B Eva Bratvold @EvaBra om hvordan man lager engasjerende refleksjons- og diskusjonsbaserte oppgaver for å få aktivitet i klasserommet – stille klasserom er døde klasserom og døde spørsmål gir døde sinn
c  Anne Cathrine Gotaas @anngot om omvendt undervisning integrert i testverktøy/undersøkelser i itslearning for økt læringstrykk, oppfølging og frigjort tid til oppfølging i klasserommet!
13:40 14:00 Keynote speaker Moliehi Sekese @moliehi4sekese –  How one teacher with only 3 computers and no electricy in a school with 850 students in Lesotho could win the Microsoft innovative teachers event in Brazil! And how she continues to use technology and help her students connect to the world
14:00 14:10 Kreativ ikt pedagog – prisutdeling
14:10 14:20 Underholdning
14:20 14:40 Kenyote speaker Jørund Høie Skaug  @jh_skaug – Digitalt innfødte – forskning og myteknusing.  Dagens elever kjenner ingen verden uten internett og digitale medier, men blir man automatisk god på å bruke IKT på skolen om man gamer eller blogger på fritiden? Med undersøkelsen Monitor som bakteppe kastes det et kritisk blikk på begrepene digitalt innfødte og multitasking. Lærerens rolle i teknologirike omgivelser, klasseledelse, og læring for det 21. århundre er også temaer som blir berørt
14:40  15:30 Paneldebatt– Læring starter med undring, ikke med undervisning, ut med lærebok, slutt å stille spørsmål lærere vet svaret på;  inn med elevstyrt prosjektbasert læring der elever selv utformer spørsmål og finner svar. Læring på tvers av klasserom og landegrenser. Læring som er relevant og vekker elevers engasjement!
15:30 15:50 Elevene underholder – og ønsker vel hjem til deltakere!

11 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.